Краћи преглед

Историјата и општих података о предузећу

Формирањем предузећа за снабдевање града водом, 1964. године, започиње етапа интензивног експлоатисања резерви подземних вода. У развоју предузећа значајни догађаји су завршетак пројекта за изградњу канализације и његова градња током седамдесет година двадесетог века и постављање главног колектора за канализациону мрежу.

Дугорочна и трајна орјентација за снабдевање водом Владичиног Хана , приградских насеља и околних села, решена је завршетком и пуштањем у рад 1987. године водосистема “Полом”. Његова изградња обезбеђује здраву, хигијенски исправну воду многим будућим генерацијама.

 • Диплома Привредне коморе Србије
 • Плакета Привредне коморе Србије
 • Нова цистерна
 • Нова цистерна
 • Реконструкција водоводне мреже у Стублу
 • Реконструкција водоводне мреже у Стублу
 • Реконструкција магистралног цевовода
 • Реконструкција магистралног цевовода
Организациона структура

Управљачки тим и организациона структура

Више детаља »

Одељак посвећен актуелним догађајима у нашем предузећу

АКТУЕЛНОСТИ

Набављена нова ауто-цистерна за питку воду
 • Admin
 • 16. јануар 2023.

ЈП "ВОДОВОД" Владичин Хан је у циљу унапређења квалитета својих услуга, набавио ауто-цистерну за питку воду…


Наредба о рационалној потрошњи воде
 • Admin
 • 16. септембар 2022.

Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 16.09.2022. године, донело је наредбу о рационалној потрошњи воде…

Реконструкција водоводне мреже у МЗ Стубал
 • Admin
 • 13. април 2022.

У склопу припремних радова за асфалтирање пет мањих улица у МЗ Стубал, ЈП ВОДОВОД почео радове на реконструкцији водоводне мреже…

Услуге које пружа ЈП "ВОДОВОД" из Владичиног Хана