Управљачки тим


Управљачки тим предузећа чини:

  • Надзорни одбор, и
  • Директор

Функцију директора обавља Весна Стојковић, дипл.инж.хем.и биохем. инжењерства, решењем Скупштине општине број 06-8/19/22-I од 10.02.2022. године.

Надзорни одбор ЈП Водовод-а ради у саставу:

Име и презиме Образовање Ниво управљања Именовање
Драган Пешић дипл.инж.технологије Председник Решење бр. 06-130/13/21-I од 26.12.2021. год.
Божидар Манчић дипл.инж. пољопривреде Члан Решење бр. 06-130/13/21-I од 26.12.2021. год.
Јелена Пешић мастер инжењер менаџмента Члан Решење бр. 06-130/13/21-I од 26.12.2021. год.

Надзорни одбор предузећа именује Скупштина општине Владичиног Хана као оснивач и титулар власништва над својином предузећа.

Руководство предузећа чини један извршни директор:

  1. Мирослав Спиридонов, дипл.инж.хемије - извршни директор производње воде и система управљања квалитетом.

Организациона структура


ЈП „Водовод“ Владичин Хан је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има секторе који послују преко организационих служби.

  1. Сектор производње воде и управљања квалитетом
  2. Технички сектор
  3. Финасијско - економски сектор
  4. Комерцијални сектор
  5. Сектор општих и правних послова

Предузеће има неповољну родну, старосну и кадровску структуру у односу на потребе посла, недостају одређени број радника машинске и електро струке.

Организациона структура одражава људске ресурсе неопходне за функционисање предузећа. Предузеће на дан 31.12.2021. године има укупно 60 упошљеника, од тога радника на неодређено време 54, док је 6 радника упошљено на одређено време.

Тренутни однос жена и мушкараца је 17 жена, према 43 мушкараца, односно 28 процената жена и 72 процената мушкараца. Што се руководећих радних места тиче, на руководећем положају у предузећу је 60 процента жена.

Што се тиче старосне структуре просечна старост је 48,2 година.


Организациона шема


Организациона шема