Визија предузећа


Визија нашег предузећа огледа се у следећим ставкама:

  • ЈП Водовод Владичин Хан жели да постане узор успешног предузећа и да са јасном оријентацијом обезбеди континуирано и квалитетно водоснабдевање и одвођење отпадних вода,

  • Да ЈП Водовод Владичин Хан прераста у модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака и спремношћу да се у сваком тренутку прилагоди тржишту у оквиру законских прописа, трансформишући се у још оперативнији систем, и то учењем, реорганизацијом, променом радних места, обуком запослених да буду спремни да одговоре већем броју разноврсних задатака.