Општи акти

Информатор о раду

Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузеће за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

Статут Јавног предузеће за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

Одлука о водоводу и канализацији


Финансијски акти

Програм пословања за 2023. годину Јавног предузеће за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

Програм пословања за 2022. годину Јавног предузеће за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

Тромесечни извештај о степену реализацијe програма пословања - Q1 2022.

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Надзорног одбора ЈП "Водовод" Владичин Хан - Q1 2022.

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Општинског већа општине Владичин Хан - Q1 2022.