Мисија предузећа


Мисија нашег предузећа огледа се у следећим ставкама:

  • Јасна орјентација ка крајњем кориснику, кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, одвођења отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине.

  • Одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од стране оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије, потребама корисника и локалне заједнице.

  • Ослањајући се на своје кадровске и техничке потенцијале уз подршку оснивача ЈП Водовод Владичин Хан ће градити и ширити водоводну и канализациону мрежу како би омогућили уредно водоснабдевање и одвођење употребљене воде.

  • Едукацијом ширимо еколошку свест, утемељујући друштвену одговорност за заштиту животне средине, бринући о квалитету живота заједнице у којој живимо и радимо, спроводећи активности о значају пречишћавања отпадних вода и прикључења на канализациону мрежу.

  • Да обезбеђује стални раст стандарда запослених, њихов стручни и професионални развој, као и осећај сигурности, припадности и лојалности предузећу,

  • Обавеза предузећа да оствари позитиван финансијски резултат и својим пословањем обезбеди услове за остваривање задатака наведене мисије.