• Admin


    Наредба о рационалној потрошњи воде

    Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 16.09.2022. године, донело је наредбу о рационалној потрошњи воде.

    Цео текст наредбе можете погледати на овом линку.