• Admin


    Набављена нова ауто-цистерна за питку воду

    ЈП "ВОДОВОД" Владичин Хан је у циљу унапређења квалитета својих услуга, набавио ауто-цистерну за питку воду.

    Реализација је остварена у сарадњи са локалном самоуправом.

    Реализацијом овог пројекта, стиче се могућност адекватнијег снабдевања питком водом у случају несташице, како због евентуалних кварова на водоводној мрежи, тако и у времену када се водоснабдевање врши из алтернативног изворишта.